Årsmöte 2020

Här är handlingar för Svenska Folkbåtsförbundets virtuella årsmöte.

Verksamhetsberättelse (#7)
Revisorernas berättelse (#10)
Valberedningens förslag för val av förtroendeposter (#14 & #15)

Inga motioner har inkommit