Folkbåtsbörsen: Segel säljes

1 stel Doyle 2020 sælges. De er næsten ikke brugt, da corona har sat en stopper for sejladserne. Sælges med nye numre for 11.500,- kr.

Per Damm
TLF 0045 2336 2943
Fredensborg

GOD JUL!

Alla folkbåtsseglare önskas en GOD JUL och ETT BÄTTRE NYTT ÅR!!

Styrelsen

Folkbåtsbörsen: Hamnkapell köpes

Hamnkapell köpes
Jag söker ett hamnkapell till folkbåten, alltså inte en supstuga utan ett kapell som skyddar sittbrunnen då båten ligger vid bryggan.
Allt av intresse

Niklas Petersson
petersson.niklas@gmail.com
0708339540

Program 2021

Nu börjar det bli dags att planera folkbåtssommaren 2021. Här är datumen:

 • 13–15 augusti – Svenska mästerskapet, Stenungsund
 • SM-seglingarna planeras att hållas såsom det var planerat för årets inställda mästerskap med Stenungsunds SS som arrangör. Tjörn runt går helgen efter.

 • 9–11 juli – Hangöregattan, Hangö
 • 13–15 juli – Finska mästerskapet, Hangö
 • 24–29 juli – Guldpokalen, Tallinn
 • Det finns goda möjligheter till kappsegling nästa sommar. Med Guldpokalen i Tallinn blir klassiska Hangöregattan en fin avstickare på vägen. De finska folkbåtsseglarna är behjälpliga för de som vill lämna båten i Finland mellan regattorna.

  Folkbåtsbörsen: Mast köpes

  Jag är på jakt efter en genomgående trämast i bra skick. Helst en komplett rigg som kan hämtas i södra Sverige.

  Hans
  0761-41 73 81

  Folkbåtsbörsen: Folkbåt köpes

  Jag önskar köpa en glasfiberfolkbåt för kappsegling.

  Jan Bade
  jan.g.a.bade@gmail.com

  Folkbåtsbörsen: Spinnaker köpes

  Spinnaker köpes
  I fin begagnat skick utan repor och välskött. Ska vara crisp i materialet och mått enligt klassreglerna.
  Bilder fra segling och detalj, inkl. beskrivning önskas.

  Kontakt : Henrik Thuröe
  tiljarl@gmail.com

  Folkbåtsbörsen: Räddningsstege köpes

  Intresserad av utdragbar räddningsstege med 3-4 steg passande till Folkbåt.

  Kent Argus
  Tel: 0706459144

  Årsmöteshandlingar

  Årsmöteshandlingarna är publicerade på årsmötessidan.

  Kallelse till Svenska Folkbåtsförbundets årsmöte 2020

  Bäste medlem i Folkbåtsbåtsförbundet!

  2020 har varit ett besvärligt år för seglingen. Många inställda kappseglingar och vi fick, till slut, också ställa in Folkbåts-SM för första gången sedan starten 1965. Med det följde att även årsmötet ställdes in. Styrelsen bestämde dock att ha ett årsmöte och kallelsen finner du nedan.

  Det blir ett elektroniskt årsmöte, som så många andra möten nu under coronapandemin. Man kan ringa in eller ansluta till ”Skype för företag” via dator. Hör av dig till mig med emailadress, så får du en kallelse i Outlook.

  Har du några övriga synpunkter, så meddela oss i styrelsen, så vi kan ta ställning till frågan.

  Som du förstår kan det bli litet knepigt att hålla ihop ett möte med många deltagare på telefon, men låt oss hjälpas åt, så går det bra. Vissa mötespunkter kommer att ha bilagor på hemsidan, och vissa i utskicket till medlemmarna, enligt nedan.

  Hälsningar,
  Donald Bratt
  F-SWE-1358 Sjöjungfrun

  Kallelse till Svenska Folkbåtsförbundets årsmöte 2020

  Onsdag 23 september 2020, kl. 19.00,

  Anvisningar för anslutning till det virtuella mötet genom telefon eller Skype för företag har skickats ut till Folkbåtsförbundets medlemmar, vid frågor kontakta Donald Bratt, donald.aa.bratt@gmail.com

  Dagordning

  1. Mötet öppnas.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Mötets behöriga utlysande.
  4. Fastställande av dagordning.
  5. Fastställande av röstlängd och uppvisande av fullmakter. (Kommentar: kommer att göras vid behov.)
  6. Val av två justeringsmän.
  7. Verksamhetsberättelsen. (Kommentar: publiceras här)
  8. Ekonomisk redovisning. (Kommentar: bilaga i fysisk kallelse)
  9. Disponering av årets vinst/förlust.
  10. Revisorernas berättelse. (Kommentar: publiceras här)
  11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  12. Budget för innevarande år.
  13. Fastställande av medlemsavgift. (Kommentar: styrelsens förslag är ”oförändrad”)
  14. Val av styrelseledamöter. (Kommentar: valberedningens förslag publiceras här)
  15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. (Kommentar: valberedningens förslag publiceras här)
  16. Val av valberedning.
  17. Kommande seglingar; SM 2021; Guldpokaler; San Francisco
  18. Behandling av inkomna motioner. (Kommentar: ingen motion har inkommit)
  19. Övriga frågor – ordet fritt. Information om regeländringar från NFIA och presentation av ”Årets Folkis”.
  20. Mötet avslutas

  .