Folkbåtsbörsen: Mast köpes

Jag är på jakt efter en genomgående trämast i bra skick. Helst en komplett rigg som kan hämtas i södra Sverige.

Hans
0761-41 73 81

Folkbåtsbörsen: Folkbåt köpes

Jag önskar köpa en glasfiberfolkbåt för kappsegling.

Jan Bade
jan.g.a.bade@gmail.com

Folkbåtsbörsen: Spinnaker köpes

Spinnaker köpes
I fin begagnat skick utan repor och välskött. Ska vara crisp i materialet och mått enligt klassreglerna.
Bilder fra segling och detalj, inkl. beskrivning önskas.

Kontakt : Henrik Thuröe
tiljarl@gmail.com

Folkbåtsbörsen: Räddningsstege köpes

Intresserad av utdragbar räddningsstege med 3-4 steg passande till Folkbåt.

Kent Argus
Tel: 0706459144

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingarna är publicerade på årsmötessidan.

Kallelse till Svenska Folkbåtsförbundets årsmöte 2020

Bäste medlem i Folkbåtsbåtsförbundet!

2020 har varit ett besvärligt år för seglingen. Många inställda kappseglingar och vi fick, till slut, också ställa in Folkbåts-SM för första gången sedan starten 1965. Med det följde att även årsmötet ställdes in. Styrelsen bestämde dock att ha ett årsmöte och kallelsen finner du nedan.

Det blir ett elektroniskt årsmöte, som så många andra möten nu under coronapandemin. Man kan ringa in eller ansluta till ”Skype för företag” via dator. Hör av dig till mig med emailadress, så får du en kallelse i Outlook.

Har du några övriga synpunkter, så meddela oss i styrelsen, så vi kan ta ställning till frågan.

Som du förstår kan det bli litet knepigt att hålla ihop ett möte med många deltagare på telefon, men låt oss hjälpas åt, så går det bra. Vissa mötespunkter kommer att ha bilagor på hemsidan, och vissa i utskicket till medlemmarna, enligt nedan.

Hälsningar,
Donald Bratt
F-SWE-1358 Sjöjungfrun

Kallelse till Svenska Folkbåtsförbundets årsmöte 2020

Onsdag 23 september 2020, kl. 19.00,

Anvisningar för anslutning till det virtuella mötet genom telefon eller Skype för företag har skickats ut till Folkbåtsförbundets medlemmar, vid frågor kontakta Donald Bratt, donald.aa.bratt@gmail.com

Dagordning

1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Mötets behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Fastställande av röstlängd och uppvisande av fullmakter. (Kommentar: kommer att göras vid behov.)
6. Val av två justeringsmän.
7. Verksamhetsberättelsen. (Kommentar: publiceras här)
8. Ekonomisk redovisning. (Kommentar: bilaga i fysisk kallelse)
9. Disponering av årets vinst/förlust.
10. Revisorernas berättelse. (Kommentar: publiceras här)
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Budget för innevarande år.
13. Fastställande av medlemsavgift. (Kommentar: styrelsens förslag är ”oförändrad”)
14. Val av styrelseledamöter. (Kommentar: valberedningens förslag publiceras här)
15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. (Kommentar: valberedningens förslag publiceras här)
16. Val av valberedning.
17. Kommande seglingar; SM 2021; Guldpokaler; San Francisco
18. Behandling av inkomna motioner. (Kommentar: ingen motion har inkommit)
19. Övriga frågor – ordet fritt. Information om regeländringar från NFIA och presentation av ”Årets Folkis”.
20. Mötet avslutas

.

Folkbåtsbörsen: Segel säljes

Regattaseil, stor og fokk, kjøpt fra Hans Hamel sails. Hans Hamel er seilmaker og Svensk Mester i Nordisk Folkbåt gjentatte ganger. Hans Hamel hadde brukt seilene én gang på regatta i Danmark. Nåværende eier har ikke brukt dem i det hele tatt, grunnet mytteri blant regattamannskap. De har vært lagret nå i 3 år, tror jeg. Selges fordi jeg kjøper nye turseil.

18 000 NOK (norske kroner) Pris kan diskuteres
Seilene befinner seg i Fredrikstad, Norge.

Hans H. Flatø
epost: hanshallvard@yahoo.com
mobil: 0047 90045270

Folkbåtsbörsen: Folkbåt köpes

Vid valet av båt har jag stannat för folkbåten och jag söker en folkbåt i trä. Mitt önskemål är att båten skall vara i mycket gott skick. Det får gärna vara en äldre båt. Att fortsätta att underhålla och sköta en vacker och sedan länge omtyckt båt ser jag som den självklara utgångspunkten för min segling. Det är en fördel om båten finns i Mälaren, Uppland eller Storstockholm men alls inget krav.

Johan Hultgren
johanhultgrensepost@gmail.com

Folkbåtsbörsen: Mast köpes

Genomgående trämast till folkbåt köpes

Christer Fernström
0707492475

Folkbåtsbörsen: Rundhult säljes

Spirbom och spinnakerbom till folkbåt säljes

Spinnakerbom i aluminium. Prisidé: 400 kronor.
Spirbom i lackerad furu, med beslag. Prisidé: 500 kronor.

Petter Lindgren
070 491 12 64
petter.snabelb@hotmail.com