Kalmarbåt svensk mästare 2023

Anders Cederblad, som tillsammans med besättningen Ola Schwarz och Anders Jarlmander i SWE 1255 Selma, blev 2023 års svenska mästare i Nordisk folkbåt. Foto Benny Christensen

Det 58:e svenska mästerskapet för Nordisk folkbåt avgjordes 9–12 augusti på Lusärnafjärden vid Västervik i regi av Westerviks SS Vikingarna och Westerviks SS. 21 folkbåtar kom till start från ost-, väst-, sydkusten, Vättern och Danmark.

Svensk mästare 2023 blev SWE 1255 Selma, Anders Cederblad, Ola Schwarz och Anders Jarlmander från Segelsällskapet Vikingarna (Kalmar) som i sin nyrenoverade båt tog hem två spikar.

Silvermedaljerna gick till förra årets mästarbesättning, SWE 1390 Emilie, Lennart Magnusson, Mats Brodefors ochKjell Vågfelt från Långedrags Segelsällskap och bronsmedaljerna gick till SWE 1386, Bo Staffan Andersson, Michael Broad och Piero Bandini från Ronneby Segelsällskap.

DEN 729 Benny Christensen, Andreas Granlund och John Wulff.

Tre danska båtar deltog i SM-regattan och de var även en av dem som blev totalsegrare i tävlingen. DEN 729 Sulajma med besättningen John Wulff, Benny Christensen och Andreas Granlund, vilka hade slutat sexa i Guldpokalen veckan innan i Tallinn, vann och tog under de nio kappseglingarna tre spikar och två andraplatser.

Jan Larsson, Stina Larsson Prytz och Björn Roback i SWE 576 Friendship blev bästa träbåt. Foto Benny Christensen

Bästa träbåt blev SWE 576 Friendship, Stina Larsson Prytz, Jan Larsson och Björn Roback från Waldemarsviks Segelklubb i sin SM-debut, medan SWE 750, Göran Karlsson, Torbjörn Gunnarsson och Peter Jonsson från samma klubb vann priset Skrapan som nästa bästa träbåt.

Stort tack till de båda segelsällskapen i Västervik, Westerviks SS Vikingarna och Westerviks SS för ett bra arrangemang till sjöss och i land.

Resultat
Barometern: Kalmarseglare i topp efter första SM-dagen i Västervik (9 augusti)
Barometern: SM i Nordisk Folkbåt – Kalmarseglare blev tvåa (13 augusti)
Barometern: SM-guld i folkbåt till Kalmar (14 augusti)
Svenska Seglarförbundet: Cederblad, Schwarts och Jarlmander från SS Vikingarna vann SM i Nordisk Folkbåt (23 augusti)

Dags för SM

Klockan 11 börjar årets SM i Västervik. Resultat kommer på www.smregatta.se

Fråga om spinnaker

Styrelsens fråga om spinnaker på internationella kappseglingar blev tyvärr felformulerad i tidigare utskick. 

Vi ställer därför frågan på nytt. Tidigare svar (före 2 juli) räknas ej!

Frågan lyder: 

Tycker du som medlem i Svenska Folkbåtsförbundet att vi ska tilllåta spinnaker vid internationella seglingar; det vill säga Guldpokalen och Sessanpokalen? 

Svara enbart med JA eller NEJ senast 15 juli 2023 !
Mejla svaret till rolf.upp@gmail.com eller sms till 0734052233. Var vänlig ange ditt namn!

Rolf Uppström,
ordförande

Anmälan SM

Ordinarie anmälningstid och -avgift för Svenska mästerskapet för Nordisk folkbåt i Västervik i augusti är förlängd till 15 juli.

Anmäl dig så snart om möjligt om du redan har bestämt dig för att segla. Tidigare anmälan gör det lättare för arrangören att planera ett bra evenemang för oss.

Anmälda båtar: 576, 750, 1254, 1278, 1282, 1289, 1290, 1303, 1311, 1323, 1339, 1354, 1358, 1390, 1392, 1394, DEN 645, DEN 972

Anmälan nås på: https://smregatta.se

Träningsseglingar i Stenungsund 1–2 juli

Träningsseglingar i Stenungsund 1–2 juli.
Om du är intresserad kontakta Rolf Uppström på 0734052233.

Kallelse till årsmöte

Folkbåtsvänner!

Detta nyhetsbrev från SFF innehåller kallelse till årsmöte i Västervik och omröstning om eventuellt användande av spinnacker vid internationella regattor.

Kallelse till årsmöte för Svenska Folkbåtsförbundet 2023!

När: onsdag 9 augusti 2023 torsdag 10 augusti 2023 om aftonen, exakt tidpunkt meddelas senare.

Plats: Västervik. Lokal meddelas senare.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast söndag 12 juli 2023. Mejla till: larswramner@gmail.com

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag om inkomna motioner beräknas skickas ut ca en vecka före mötet.

Förslag till agenda:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisionsberättelse avseende det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret och den andel därav som ska tillfalla resp. flottilj.

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12. Val av

a) Förbundets ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; samt

d) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av väsentlig betydelse för Förbundet eller dess medlemmar får inte fattas om frågan inte angetts i kallelsen till mötet.

Välkomna!

Omröstning om spinnacker på internationella regattor:

NFIA har diskuterat frågan om eventuellt återinförande av spinnacker på internationella regattor. Frågan kommer att diskuteras på NFIA:s möte i samband med Guldpokalen i Tallinn. Man önskar att de nationella förbunden genomförs medlemsomröstning i frågan. Vänligen mejla dina synpunkter till: rolf.upp@gmail.com

Svara Ja eller Nej till frågan om man ska utreda frågan om att återinföra spinnacker.

Bästa hälsningar!

Lars Wramner, sekreterare, SFF

Nu finns inbjudan och anmälan till SM

Hemsidan för SM i Västervik har öppnat och inbjudan och anmälan finns nu på smregatta.se!

Anmälan till sommarens Guldpokal i Tallinn öppnat!

Nu har anmälan till sommarens Guldpokal i Tallinn öppnat! Länken dit finns längst ner i inlägget.

Såhär skriver arrangören:

For the first time in history, Estonia will host the Nordic Folkboat Gold Cup. This summer, for the very first time since 1963, the competition will be hosted in Estonia. Kalev Yacht Club in Tallinn Bay will welcome all the sailors and fans on the first week of August.

The opening ceremony of the competition will take place on the July 30th, followed by five competition days. On August 2nd, there has been planned a rest day with a fun culture program. And an additional Start-up Regatta for investors and aspiring entrepreneurs to meet. Two days before the competition, it is also possible to take part in Pre-race for some warm up. Find the full agenda, the Notice of Race and the Registration form here.

Kalev Yacht Club, which will host the competitors during the competition, was given the opportunity to organize the Gold Cup already in 2021, but the event was cancelled due to the corona crisis. Now the plan has been taken up again and intensive preparations are in progress. 70 teams from Estonia, Finland, Sweden, Norway, Denmark, Germany, and the United States are expected to participate.

The event is organised by Kalev Yacht Club and the Estonian Folkboat Flotilla. More information about the sightseeings in Tallinn, accommodation and travelling options can be found here.

Anmälan: https://www.manage2sail.com/en-US/event/6f8ccb33-89ac-4447-a51d-0e2f0439974a#!/
Hemsida: https://goldcup2023.folkboot.ee

Folkbåt även på Allt för sjön

Foto: Jerker Norlander & Johan Rasin

Svenska Folkbåtsförbundet ställer även ut en folkbåt på Allt för sjön i Stockholm 9–12 mars och 16–19 mars. Denna gång blir det Tummelisa, Johan Rasin och Erik Holmers SWE–1311 byggd av Enitor med ruff i trä av Burenby. Mässan är öppen dagtid torsdag–söndag båda veckorna, på torsdagarna öppnar den senare och stänger kl. 21. Kom förbi och säg hej om du är intresserad av att segla och kappsegla folkbåt.

Medlemmar som är intresserade av att bemanna montern kan höra av sig till per e-post till Lars-Gunnar Lindberg, l-g.lindberg@telia.com.

San Francisco Cup International Regatta 2023

Efter att förra upplagan fick ställas in återvänder nu San Francisco Cup International Regatta i höst. Kappseglingarna sker som senare upplagor med bas hos Corinthian Yacht Club i Tiburon norr om Golden Gatebron 24–29 september 2023.

Intresserade medlemmar föranmäler sig till kappseglingsansvarig Hans Torlén (ht@enerplan.se) senast 8 mars 2023. Om antalet intresserade överstiger antalet tillgängliga platser prioriteras seglare med färre tidigare deltagande. Här är ett meddelande från arrangörerna:

Hello Fellow Folkboaters,

The San Francisco Bay Folkboat Association (SFBFA) is sponsoring the 19th San Francisco Cup International Regatta for Nordic Folkboats to be held September 24, through September 29, 2023, at the Corinthian Yacht Club (CYC), Tiburon, California. (www.cyc.org)

Races will take place at several different Bay venues. The variety of locations will give visiting sailors an opportunity to experience all parts of beautiful San Francisco Bay. There will be a “tune-up race” and approximately 7 competitive races. In addition, CYC and SFBFA are planning a number of social activities beginning with an opening ceremony on Sunday and ending with an awards dinner on Friday night.

We will have approximately 13 competitive Folkboats on the line for the regatta. Local SFBFA racers will compete for an opportunity to sail in the regatta. Local members who are eliminated from the competition will lend their boats to the visiting sailors.

Visiting teams will be chosen by their fleet and will be allocated 7 boats in the following manner: Denmark (2), Sweden (1), Germany (2), The Netherlands (1), United Kingdom (1). Visiting skippers will draw a boat at the beginning of the regatta that they will sail in all races. In addition, we will accept as an entrant any member of a Nordic Folkboat one design racing fleet who brings his/her own boat. He/she, however, must be sanctioned by his/her home fleet.

We ask that all of the European fleets commit to sending teams for the boats reserved for them by March 15, 2023. At that time, if an Association does not commit to sending teams for all boats reserved, any uncommitted boats will then become available for another country. We realize that every Folkboat association may not know which individual sailors will be coming to San Francisco, but it will be important for us to know how many teams each country plans to send.

Subject to any Covid Regulations or requirements, we will attempt to offer the hospitality of our homes to visiting sailors and their families. In addition, we will assist all sailors with accommodations of their choice.

We plan to publish the Notice of Race on our website (www.sfbayfolkboats.org) by the middle of 2023.

We look forward to seeing our European Folkboat friends in San Francisco in 2023!

Tom Reed USA 111, Regatta Chair
San Francisco Bay Folkboat Association