Classic Folkbåt – samlade tips och idéer

Här är den virtuella versionen av den beramade ”Folkbåtspärmen”, den fysiska pärmen kan köpas genom Olle Lundgren, se nedan.

Classic Folkbåt – samlade tips och idéer

Denna pärm är tänkt att vara en hjälp och ett stöd till alla träfolkbåtsägare. Den innehåller en samling artiklar om både underhåll och reparationer på träfolkan och dessutom synpunkter och idéer om hur man kan göra sin folkbåt vackare, trevligare och säkrare. De flesta av artiklarna har förekommit i Folkbåtsnytt under årens lopp. Vissa, som har många år på nacken har varsamt anpassats till dagens situation. Många åsikter finns om hur en träbåt skall skötas och trimmas. Artiklarna skall ej ses som någon officiell åsikt för Svenska Folkbåtsförbundet utan speglar varje författares erfarenheter. Utöver artiklarna finns även Folkbåtens klassbestämmelser samt konstruktions- och riggritningar.

Referensverket för allt underhåll och reparationer av en träbåt är boken Träbåtsrenovering av Thomas Larsson som utgivits på Nautiska Förlaget år 2002. Den innehåller det mesta man behöver veta för att på ett bra sätt underhålla och renovera sin träbåt.

I denna samling artiklar är fokus naturligtvis på träfolkan och det som speciellt gäller denna båttyp.

Tanken med denna artikelsamling är att den skall vara ett levande dokument. Detta betyder att vi avser att kontinuerligt uppdatera den med nya artiklar som kan vara av intresse . Du kan själv vara delaktig i denna kontinuitet genom att bidra med Dina erfarenheter. Har Du genomfört förändringar och/eller förbättringar av Din träfolka; dela med Dig av Din erfarenhet genom ett bidrag till denna artikelsamling.

Olle Lundgren, redaktör
S–1054 Cavat

08-754 38 21
0732-533737
ollelundgren@yahoo.se

Här är själva innehållet:
Classic Folkbåt – hela pärmen (pdf) 71 sidor 4.4 MB

Kapitel:
Tankar och idéer (pdf)
Underhåll (pdf)
Reparationer (pdf)
Förbättringar (pdf)
Teknik (pdf)
Kappsegling (pdf)
Klassbestämmelser & ritningar
Tillägg: Uppdaterad version november 2008 (pdf)

Kommande evenemang

Sponsorer