Tag Archives: Folkbåtsregister

Folkbåtsregister är nu uppe

Nu finns Folkbåtsregister, det nya registret över folkbåtar på Folkbåtsförbundets hemsida. Registret innehåller information om folkbåtar, folkbåtsbyggare, folkbåtskappseglingar och folkbåtsseglare. För nästan alla svenska folkbåtar finns det information om byggare och byggår, och för vissa även mer information som till exempel 1375 Karoline.

Mycket av informationen om folkbåtars byggare och byggort kommer från Janne Dahl och Johan Edqvist, men även andra har skickat in bilder på båtar. Fler bidrag mottages gärna till webb@folkbat.se.

Skicka in bild på din båt till Folkbåtsförbundets båtregister

Under hösten kommer ett utökat folkbåtsbåtregister att lanseras här på Folkbåtsförbundets hemsida med historia om båtarna och lite kappseglingsresultat. I registret kommer det att finnas möjlighet att berätta om båten och visa bilder på varje folkbåt, så om man har en bra folkbåtsbild på sin båt, sin tidigare båt eller någon annans båt som man själv har tagit (eller där fotografen är med på det) får man gärna skicka den och annan info till webb@folkbat.se så kommer det med.