Folkbåtsregister är nu uppe

Nu finns Folkbåtsregister, det nya registret över folkbåtar på Folkbåtsförbundets hemsida. Registret innehåller information om folkbåtar, folkbåtsbyggare, folkbåtskappseglingar och folkbåtsseglare. För nästan alla svenska folkbåtar finns det information om byggare och byggår, och för vissa även mer information som till exempel 1375 Karoline.

Mycket av informationen om folkbåtars byggare och byggort kommer från Janne Dahl och Johan Edqvist, men även andra har skickat in bilder på båtar. Fler bidrag mottages gärna till webb@folkbat.se.

Kommande evenemang

Sponsorer