Förbundsfunktionärer

utsedda av styrelsen

Redaktörer för Folkbåtsnytt
Per Hörberg (per.hrberg@samutveckling.se)
Göran Svensson
Hans Melchersson

Webbredaktör
Alexander Bratt (webb@folkbat.se)

Förbundsmätman
Pehr Ola Persson (pehr.ola.pehrsson@telia.com)