Inbjudan till Bohuslän

English version below

Foto: A. Bratt

”Som blågrå dyning bohusbergen rullar
I ödsligt majestät mot havets rand
Men mellan dessa kala urtidskullar
Är bördig jord och gammalt bondeland
Dit tränger Skagerack med blåa kilar
Och strida strömmar klara som kristall
Och lummig lövlund står med björk och pilar
Och ask och ek vid ladugård och stall”

Text: Evert Taube

Varmt välkomna att delta i folkbåtsaktiviteter i Bohuslän 13–21 augusti 2021! Alla folkbåtsseglare får en unik möjlighet att under drygt en vecka vara med om bankappsegling, eskadersegling i skärgården och sedan avsluta med Tjörn Runt

#1 Svenska mästerskapet för Folkbåt 13–15 augusti i Stenungsund
Vi kommer att segla på Hakefjorden som ligger sydväst om Stenungsund och seglingsområdet ligger nära hamnen. Seglingarna arrangeras av Stenungsunds Segelsällskap (StSS). Stenungsund är en modern stad med tillgång till alla faciliteter och affärer som en folkbåtsseglare kan behöva.

Mer information kommer på https://www.sailarena.com/sv/se/club/stss/sm-folkbat-och-riksmasterskap-iod-2021/

#2 Eskadersegling i Bohuslän 16–20 augusti
Vi kommer att ges en unik chans att besöka många smultronställen i mellersta delen av Bohuslän. Vi kommer att segla som en eskader med kanske 10–15 båtar och ledas av Folkbåtsförbundets ordförande Rolf Uppström. Rolf har seglat runt i sitt Bohuslän sedan barnsben och känner till alla möjliga och omöjliga ställen där en folkbåt kan segla.
Det blir att leva campingliv i våra båtar och verkligen få uppleva varför folkbåten också är en rymlig långfärdsbåt (eller åtminstone var för 79 år sedan).

Anmälan till eskaderseglingen görs till Rolf, rolf.upp@gmail.com

#3 Tjörn Runt lördagen 21 augusti
Tjörn Runt, en klassiker i augusti, är, som namnet antyder, en distanskappsegling runt ön Tjörn. Start utanför Stenungsund och målgång i Stigfjorden. Seglingen arrangeras av StSS och har seglats sedan 1963. Det är en av Sveriges största kappsegling med mer än 200 deltagande båtar. Seglingen genomförs som en SRS-segling, där folkbåtar kan segla enligt klassmätetalet. Om vi blir minst 10 stycken folkbåtar som ställer upp så kommer vi att få segla i en egen klass.
Seglingsbanan går omväxlande på stora vatten och många små passager som ger seglaren möjligheter att välja lite olika strategier.

Mer information och anmälan till Tjörn Runt finns hos StSS, https://idrottonline.se/StenungsundsSS-Segling/tjornrunt/anmalanochinbjudan

Välkomna!
Svenska Folkbåtsförbundet


Invitation to Bohuslän
Very welcome to participate in Folkboat activities in Bohuslän 13–21 August 2021! All Folkboat sailors get a unique opportunity to, during a bit more than week, experience fleet racing, a squadron cruise in the archipelago and finish with the Tjörn Runt.

#1 Folkboat Swedish Championship 13–15 August in Stenungsund
We will sail on the Hake fjord southwest off Stenungsund and the race area is close to the docks. The regatta will be hosted by Stenungsunds Segelsällskap (StSS). Stenungsund is a modern town with everything a Folkboat sailor needs in terms of amenities and shops.

More information will be posted at: https://www.sailarena.com/sv/se/club/stss/sm-folkbat-och-riksmasterskap-iod-2021/

#2 Squadron cruise in Bohuslän 16–20 August
We will get a unique chance to visit several gems in middle Bohuslän. We will sail in a squadron of about 10–15 boats led by the Swedish Folkboat Association chair Rolf Uppström. Rolf has sailed around his Bohuslän since he was a child and knows all possible and impossible places a Folkboat may sail. An opportunity to live camper life and really experience why the Folkboat is a roomy long-distance traveller (or at least was 79 years ago).

E-mail Rolf to join the cruise, rolf.upp@gmail.com

#3 Tjörn Runt Saturday 21 August
Tjörn Runt, an August classic, is a distance race around the island Tjörn. The start is located outside Stenungsund and the finish is on the Stig fjord. The race is hosted by StSS and has been held since 1963. It’s one of Sweden’s biggest races with more than 200 boats. The race uses the handicap system SRS and class Folkboats may entry with the class rating. If we are 10 boats or more, we will constitute a division. The course presents alternating big bodies of water and many small passages giving the sailor possibilities to choose different strategies.

More information and registration for Tjörn Runt is available at StSS,
https://idrottonline.se/StenungsundsSS-Segling/tjornrunt/anmalanochinbjudan

Welcome!
Svenska Folkbåtsförbundet

2 svar på ”Inbjudan till Bohuslän

Kommentarer är stängda.

Kommande evenemang

Sponsorer