Category Archives: Nyheter

Folkbåtsbörsen: Spinnaker köpes

Spinnaker köpes
I fin begagnat skick utan repor och välskött. Ska vara crisp i materialet och mått enligt klassreglerna.
Bilder fra segling och detalj, inkl. beskrivning önskas.

Kontakt : Henrik Thuröe
tiljarl@gmail.com

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingarna är publicerade på årsmötessidan.

Kallelse till Svenska Folkbåtsförbundets årsmöte 2020

Bäste medlem i Folkbåtsbåtsförbundet!

2020 har varit ett besvärligt år för seglingen. Många inställda kappseglingar och vi fick, till slut, också ställa in Folkbåts-SM för första gången sedan starten 1965. Med det följde att även årsmötet ställdes in. Styrelsen bestämde dock att ha ett årsmöte och kallelsen finner du nedan.

Det blir ett elektroniskt årsmöte, som så många andra möten nu under coronapandemin. Man kan ringa in eller ansluta till ”Skype för företag” via dator. Hör av dig till mig med emailadress, så får du en kallelse i Outlook.

Har du några övriga synpunkter, så meddela oss i styrelsen, så vi kan ta ställning till frågan.

Som du förstår kan det bli litet knepigt att hålla ihop ett möte med många deltagare på telefon, men låt oss hjälpas åt, så går det bra. Vissa mötespunkter kommer att ha bilagor på hemsidan, och vissa i utskicket till medlemmarna, enligt nedan.

Hälsningar,
Donald Bratt
F-SWE-1358 Sjöjungfrun

Kallelse till Svenska Folkbåtsförbundets årsmöte 2020

Onsdag 23 september 2020, kl. 19.00,

Anvisningar för anslutning till det virtuella mötet genom telefon eller Skype för företag har skickats ut till Folkbåtsförbundets medlemmar, vid frågor kontakta Donald Bratt, donald.aa.bratt@gmail.com

Dagordning

1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Mötets behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Fastställande av röstlängd och uppvisande av fullmakter. (Kommentar: kommer att göras vid behov.)
6. Val av två justeringsmän.
7. Verksamhetsberättelsen. (Kommentar: publiceras här)
8. Ekonomisk redovisning. (Kommentar: bilaga i fysisk kallelse)
9. Disponering av årets vinst/förlust.
10. Revisorernas berättelse. (Kommentar: publiceras här)
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Budget för innevarande år.
13. Fastställande av medlemsavgift. (Kommentar: styrelsens förslag är ”oförändrad”)
14. Val av styrelseledamöter. (Kommentar: valberedningens förslag publiceras här)
15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. (Kommentar: valberedningens förslag publiceras här)
16. Val av valberedning.
17. Kommande seglingar; SM 2021; Guldpokaler; San Francisco
18. Behandling av inkomna motioner. (Kommentar: ingen motion har inkommit)
19. Övriga frågor – ordet fritt. Information om regeländringar från NFIA och presentation av ”Årets Folkis”.
20. Mötet avslutas

.

Folkbåtsbörsen: Folkbåt köpes

Vid valet av båt har jag stannat för folkbåten och jag söker en folkbåt i trä. Mitt önskemål är att båten skall vara i mycket gott skick. Det får gärna vara en äldre båt. Att fortsätta att underhålla och sköta en vacker och sedan länge omtyckt båt ser jag som den självklara utgångspunkten för min segling. Det är en fördel om båten finns i Mälaren, Uppland eller Storstockholm men alls inget krav.

Johan Hultgren
johanhultgrensepost@gmail.com

SM för folkbåt 2020 inställt

Svenska Folkbåtsförbundets styrelse har tillsammans med arrangören Stenungsunds Segelsällskap beslutat att ställa in årets SM i Stenungsund. Med rådande restriktioner och de risker som coronapandemin innebär går det inte att ordna folkbåtsårets kappseglingsmässiga och sociala höjdpunkt. Vi hoppas att få återkomma till Stenungsund som är en fantastisk plats för segling och sociala aktiviteter.

/Styrelsen

Årets första kappsegling…

…brukar för Ostkustflottiljen vara det klassiska Lidingö runt. Som alla större idrottsevenemang var det i år inställt pga rådande virus-kris – tråkigt och fullt rimligt! Men det går ju att segla och fortfarande följa myndigheternas råd och rekommendationer.

Seglingen ”vår egna Lidingö runt” valde således att ändra klassregeln, max 2 personer ombord, helt i enlighet med Svenska Seglarförbundets rekommendationer. Bansträckningen gjordes också om: start mellan gröna och röda pricken vid Djurgårdskanalens inlopp, mellan Fjäderholmarna, runt halva Lidingö för att vända runt den röda pricken utanför Bosön, sedan tillbaka – så slipper vi transporten runt hela Lidingö när det roligaste är över!

Enkelhet och glad stämning (som vanligt) tillsammans med fysisk distansiering och soligt väder blev en social succé! När fler av våra vanliga kappseglingar nu ser ut att ställas in kommer detta säkert upprepas, förhoppningsvis senast då Vikingaregattan skulle gått av stapeln i juni.

//OFK

Guldpokalen är inställd

Beroende på coronaviruspandemin och osäkerheten kring hur den kommer att påverka framtiden har Eckenförde Segel-Club beslutat sig för att ställa in Guldpokalen. Evenemanget är inställt och kommer inte att avgöras senare under 2020.

http://folkboat.com/latest-news.html

Danska mästerskapet 2020

För de som är intresserade av att segla danska mästerskapet i Marstal i slutet av augusti är nu hemsidan uppe med info.

Hermed en meddelelse om at hjemmesiden til Danmarksmesterskaberne 2020 i Marstal er åben. Jeg håber at der også vil deltage Svenske både i år, og samtidig håber jeg at du vil lægge linket på Jeres hjemmeside.

http://fbdm2020.dk/en/

Folkbåt på Allt för sjön

I år ställer vi ut Anders Olsens Folkbåt SWE–2, Jo-Jo på Stockholms båtmässa Allt för Sjön 7–13 mars. Vi är en del av ”Classic Boat Show” som också inrymmer ett dussin andra traditionella båtar. Vår målsättning är ju emellertid mest att sprida kunskap om att folkbåten faktiskt är en av Nordeuropas mest aktiva kappseglingsklasser för kölbåtar.

Varmt välkommen att snacka folkbåt, ta en kopp kaffe och kaka i vår monter. Mässan är som vanligt i Stockholmsmässan i Älvsjön.

Öppettider lördag och söndag 10–18, vardagar 12–19.

Folkbåtar bäst i Karlshamn

Folkbåtsseglaren Per-Arne Johansson vann klubbmästerskapet som har seglats under säsongen i Karlshamn. Även tvåan var en folkbåt, Lasse Persson.

Mer på Karlshamns Segelsällskaps hemsida/