Folkbåtsförbundet säger nej till licensavgifter

Svenska Seglarförbundets föreslår att införa en årlig licensavgift för rorsman och besättning för att kunna deltaga vid SM-seglingar. Detta förslag är en åtgärd för att förbättra Seglarförbundets ekonomi. Folkbåtsförbundet fick veta om detta nyligen och diskuterade frågan vid ett extrainkallat styrelsemöte.

Folkbåtsförbundet ser det som en stor risk att detta förslag kommer att göra det svårare att locka seglare till SM-evenemangen och att det inte kommer hjälpa det skuldtyngda Seglarförbundets ekonomi särskilt mycket, då det inte rör sig om särskilt mycket pengar.

Det är tråkigt att klassförbunden inte har fått möjlighet att diskutera frågan och ge remissvar, utan den kommer istället att behandlas på Seglardagen i Göteborg 21–22 mars 2015 och Folkbåtsförbundet kommer där att säga nej i frågan och reservera sig om det ändå går igenom.

Hela protokollet från styrelsemötet finns här.

Kommande evenemang

Sponsorer