Danska mästerskapet öppet för svenska seglare

De danska folkbåtsseglarna har bestämt att det Danska mästerskapet kommer att vara öppet för icke-danska seglare med start i år. Det första öppna Danska mästerskapet kommer att hållas i Hejlsminde söder om Kolding vid Lilla bält och arrangeras av Kolding Sejlklub. Mästerskapet kommer att gå av stapeln 7–11 juli 2015.

Mer info finns på hemidan http://kapsejladsfolkebaad.dk

Kommande evenemang

Sponsorer