En tillbakablick #2

Är ni laddade för segling i San Francisco i höst? – så här gick det till för 51 år sedan. Sven Holm delar med sig erfarenheter.

Comments are closed.