Årsmöte 2024

I enlighet med våra nya stadgar kommer årsmötet att hållas i mars månad, se nedan. Vidare anges nedan några datum att ha koll på. Detta utskick ses som informell förhandsinformation om datum och plats, en formell kallelse till årsmötet kommer att skickas ut senare enligt stadgarna. Följande datum gäller:

Årsmöte: lördagen 16 mars 2024, kl. 13:00 hos Vikingarnas Segelsällskap, Hunduddsvägen 55, Stockholm

Kallelse kommer senast tre veckor före årsmötet, i enlighet med nuvarande stadgar, att tillställas alla medlemmar via mejl och via brev för de som ännu inte angivit sin mejladress. Kallelsen kommer även att publiceras på SFF:s hemsida.

Det kommer att erbjudas möjlighet att delta digitalt, inklusive utöva rösträtt, via digital lösning för alla röstberättigade medlemmar.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 16 februari 2024 via mejl till sekreteraren, larswramner@gmail.com. Skicka gärna in motioner tidigare för att underlätta styrelsens arbete.

Verksamhetsberättelse med årsredovisning, revisionsberättelse och verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och yttrande över inkomna motioner ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet på hemsidan.

Samma helg pågår båtmässan Allt för sjön. Passa på att besök båtmässan och årsmötet samma helg i Stockholm.

Vikingarnas Segelsällskap kan nås med bil eller med buss 67, buss 69, pendelbåt 80 och kortare promenad.

Bästa hälsningar!
Lars Wramner, sekreterare, SFF

Kommande evenemang

Sponsorer