Förtydligande gällande klassregel 4.10 (kölen)

Klassregel 4.10 (kölen) förtydligades i november 2015. Den engelska versionen finns här.

Det är tillåtet att täcka kölen med glasfiber, armerad plast, spackel och målarfärg, detta förutsatt att de färdiga dimensionerna ligger inom kölritningens toleranser. Syftet med detta ska vara att skydda mot rost samt att förstärka spalten mellan järnköl och skrov.

NFIA genomför en undersökning gällande kölarnas verkliga dimensioner i förhållande till befintlig kölritning. Denna undersökning kommer att fortsätta under 2016. NFIA är medvetet om att vissa kölar, ursprungligen, är något på minussidan (något för smala).

Var uppmärksam på kölens bottenprofil. Extra uppmärksamhet kommer att läggas på detta vid större kappseglingsevenemang, såsom Guldpokalen 2016. Det är inte tillåtet att ändra profilen mer än vad kölritningens toleranser medger. Se bifogad del av kölritningen.

Ett svar på ”Förtydligande gällande klassregel 4.10 (kölen)

Kommentarer är stängda.

Kommande evenemang

Sponsorer