Klassregler nyöversatta

Nu finns de nuvarande klassreglerna översatta på Folkbåtsförbundets hemsida. I den senate uppdateringen, 1 april 2015, klargjordes att utrustning som till exempel rorsmans säte ska vara på sin normala plats under kappsegling. De mest uppdaterade reglerna finns alltid på NFIA:s hemsida i engelsk version.

Klassreglerna finns här.

Kommande evenemang

Sponsorer